buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
23
23 24 18
Hét 2816
Ked 3120
Sze 3121
Csü 2918

Általános Szerződési feltételek

PREMIUM CLUB

Premier Törzsvásárlói Program

Általános Szerződés Feltételek

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

Az ÁSZF hatálya és általános leírása

 

A GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-197595; a továbbiakban: „Üzemeltető”) a vásárlói igények kielégítése érdekében törzsvásárlói programot vezet be (a továbbiakban: „Premier Törzsvásárlói Program”), amely a Premier Outlet Budapest bevásárlóközpont (2051 Biatorbágy, Budaörsi út. 4.) Premier Törzsvásárlói Programhoz csatlakozó üzleteiben (a továbbiakban: „Elfogadóhely”) értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlása és igénybevétele során pontgyűjtés lehetőségét, valamint felhasználható kedvezmények nyújtását biztosítja egy digitális, egyedi pontgyűjtésre alkalmas kód (a továbbiakban: „Premier Hűségkód”) használatával.

A Premier Törzsvásárlói Programot – harmadik fél közreműködésével – az Üzemeltető működteti a Premier Outlet Budapest bevásárlóközpont területén, a Premier Törzsvásárlói Programhoz való hozzáférést pedig a Premier Hűségkód biztosítja. A Premier Törzsvásárlói Program az Üzemeltető marketing rendszerének része, amely lehetővé teszi és célul tűzi ki a Premier Törzsvásárlói Programban részt vevő vásárlók (a továbbiakban: „Törzsvásárlók”) jutalmazását a Premier Hűségkód alkalmazásával történő pontgyűjtés és kedvezmények (a továbbiakban: „Kedvezmények”) biztosításával.

Jelen ÁSZF hatálya az Üzemeltető és a Premier Törzsvásárlói Program keretein belül, Premier Hűségkódot használó Törzsvásárlók között létrejött jogviszonyra terjed ki.

 

A Premier Törzsvásárlói Program és a Premier Hűségkód jellemzői

A Premier Hűségkód fizikai megjelenéssel nem rendelkező, digitális pontgyűjtő kártya, amely a vásárlók számára a  mobilapplikáción (a továbbiakban: „Applikáció”) keresztül érhető el és használható. A Törzsvásárlók az Applikáció letöltése és az abban való regisztrációt követően a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései szerint pontokat gyűjthetnek és válthatnak be az Elfogadóhelyen.

Az Applikáció használatához az Applikáció futtatására alkalmas mobileszköz, illetve az Applikáció futtatására alkalmas mobileszközön elérhető internet-hozzáférés szükséges, melyet az Üzemeltető nem biztosít. Az Applikáció használatának további technikai feltételei lehetnek (így például operációs rendszerre vagy annak verziószámára vonatkozó előírás, a mobileszköz specifikációjára vonatkozó előírás), mely feltételeket az Applikáció kiadója és/vagy az Applikációt kínáló alkalmazás-áruház rögzít és tesz elérhetővé.

A Premier Törzsvásárlói Programban minden, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A 18. életévüket be nem töltött természetes személyek törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a Törzsvásárlói Programban.

A Törzsvásárló a Premier Hűségkódot kizárólag személyesen veheti igénybe. Sem az Üzemeltető, sem az Elfogadóhely nem kötelesek a személyazonosság megállapításával vagy bármely más módon ellenőrizni, hogy a Premier Hűségkódot igénybe vevő a felhasználással érintett Premier Hűségkódhoz jogszerűen jutott hozzá. A jogellenes felhasználásból eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Premier Törzsvásárlói Programban való részvétel feltétele a jelen ÁSZF, valamint a Törzsvásárlói Programra vonatkozó adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek elfogadása, továbbá – 18. életévét be nem töltött természetes személyes esetén – a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulása.

A Premier Törzsvásárlói Programhoz történő csatlakozás kezdeményezésével (beleértve a csatlakozás megerősítését és a szükséges nyilatkozatok megtételét is), valamint a Premier Hűségkód alkalmazásával a Törzsvásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Törzsvásárlói Programra vonatkozó adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit ismeri és elfogadja.

 

A Premier Hűségkód és a Kedvezmények érvényesítése

A Törzsvásárló a Premier Hűségkód használatával vesz részt a Premier Törzsvásárlói Programban, amely keretein belül pontokat gyűjt és használ fel. A Premier Hűségkód az Applikációban történő regisztrációt követően azonnal használható.

A pontszámítás alapja a Törzsvásárló által az Elfogadóhelyen megfizetett egyes termékek forintban kifejezett vásárlásának értéke.

A Törzsvásárlók a Premier Törzsvásárlói Program indulástól kezdve az Elfogadóhely által üzemeltetett üzlethelyiségeiben árusított termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlásakor, illetve igénybevételekor egyidőben az adott termékek, illetve szolgáltatások kedvezményekkel csökkentett ellenértéke 5%-ának megfelelő pontokat kapnak, amely pontokat későbbi vásárlások során az adott vásárlás teljes bruttó összegének legfeljebb 10%-áig beválthatnak, oly módon, hogy 1 pont 1 forintnak felel meg. A Törzsvásárlók a pontokat a Premier Outlet Budapest bármely olyan üzlethelyiségében gyűjthetik és beválthatják, amelynek bérlője részt vesz a Premier Törzsvásárlói Programban, így a pontgyűjtés és -beváltás helye nem kell, hogy azonos üzlethelyiség legyen. A fentiektől eltérően vendéglátási szolgáltatást nyújtó Elfogadóhelyek, illetve ideiglenes bérleti szerződéssel rendelkező Elfogadóhelyek oly módon is részt vehetnek a Premier Törzsvásárlói Programban, hogy az ilyen Elfogadóhelyek által üzemeltetett üzlethelyiségekben a Törzsvásárlók nem kapnak és nem válthatnak be a fentiek szerint pontokat, de különleges törzsvásárlói ajánlatokat válthatnak be

A Premier Hűségkód pontjainak nyilvántartási időszaka 13 (tizenhárom) hónap (a továbbiakban: „Érvényességi Idő”). Az Érvényességi Idő elteltével a rendelkezésre álló, fel nem használt pontok törlésre kerülnek.  A Premier Hűségkód egyenlegét az Applikáció tartalmazza.

Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a Kedvezmények az Érvényességi Idő alatt a Törzsvásárló rendelkezésének megfelelően elérhetőek, továbbá az ilyen érvényesítés céljából az Érvényességi Idő alatt a Premier Outlet Budapest nyitvatartási idejében azt mindenkor rendelkezésre tartja. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a mobilszolgáltató, illetve az Applikációt kiadó szolgáltatásáért vagy bármely egyéb magatartásáért. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel továbbá a mobileszköz, illetve az Applikáció nem megfelelő működéséből eredő igényekért és károkért (ideértve az ezzel összefüggésben meghiúsult pontjóváírást és -beváltást is).

A Kedvezmények és a Premier Hűségkód használata során jóváírt pontok nem válthatók át készpénzre, továbbá az Üzemeltető a Premier Hűségkóddal kapcsolatosan kamatot nem fizet és nem ír jóvá.

 

A Premier Hűségkód alkalmazása a Kedvezmények igénybevételére

A Premier Hűségkód kizárólag az Elfogadóhelyen értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások kedvezményes megvásárlására, illetve igénybevételére használható fel.

A mindenkori Elfogadóhelyek listája elérhető a Premier Outlet Budapest információs pultjánál kifüggesztett tájékoztatón, továbbá az alkalmazásban.

Aktív Premier Hűségkód esetén az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása az Elfogadóhelyen történő vásárlással egyidejűleg megtörténik a 3.3 pontban meghatározott pontszámítási szabályok szerint. A pontok jóváírásának feltétele a Premier Hűségkód vásárlással egyidőben történő felmutatása. A pontok későbbi – a vásárlást követő – jóváírására nincs lehetőség.

A Premier Hűségkód felhasználásával igénybe vett Kedvezmény a vásárlástól történő elállás esetén nem kerül jóváírásra. Az elállás és az ezt követő pénzvisszatérítés után számított pontok a Törzsvásárló pontegyenlegéből levonásra kerülnek a 3.3 pontban meghatározott pontszámítási szabályok szerint.

A Premier Hűségkód alkalmazásával végrehajtott kedvezményes vásárlásra az érintett Elfogadóhely általános üzleti feltételei vonatkoznak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem szavatol a Premier Hűségkód igénybevételével megvásárolt termékért vagy igénybe vett szolgáltatásért, továbbá az érintett Elfogadóhely szerződésszegésért vagy más jogellenes magatartásáért.

A Kedvezmény más kedvezményekkel, árengedményekkel vagy egyéb ajánlatokkal nem vonható össze.

 

A szerződés tartama, megszűnése

A Premier Törzsvásárlói Programban történő részvételre és a Premier Hűségkártya felhasználására vonatkozó szerződés a felek között határozatlan időre jön létre.

A szerződést a Törzsvásárló bármikor, indokolás nélkül jogosult az Applikáción keresztül vagy írásban – a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései szerint rögzített elérhetőségek egyikén – azonnali hatállyal felmondani. A szerződés felmondása esetén a fel nem használt pontok törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető a Premier Törzsvásárlói Programmal való bármely bizonyított vagy megalapozottan gyanítható visszaélés, az ÁSZF be nem tartása, az Üzemeltető érdekeivel ellentétes bármilyen eljárás vagy viselkedés vagy a Premier Outlet Budapest bevásárlóközpont házirendjének megsértése esetén a Törzsvásárlót a Premier Törzsvásárlói Programból kizárhatja. A Premier Törzsvásárlói Programból történő kizárás esetén a Premier Hűségkártyán összegyűjtött pontok törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, megszüntetheti, korlátozhatja, felfüggesztheti vagy átalakíthatja a Premier Törzsvásárlói Programot.

Az Üzemeltető a Törzsvásárlókat az Applikáción belül közzétett hirdetménnyel tájékoztatja az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, illetve a módosított ÁSZF elérhetőségét. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Premier Törzsvásárlói Program és az arra vonatkozó ÁSZF kisebb módosításaira előzetes értesítés nélkül, amennyiben ezek a változások nem érintik jelentősen hátrányosan a Törzsvásárló jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető az Applikáción belül. Abban az esetben, amennyiben a Törzsvásárló nem kívánja elfogadni az ÁSZF módosításait, úgy a hatályba lépési időponttól számított harminc (30) napon belül jogosult erről tájékoztatni az Üzemeltetőt a mindenkor hatályos ÁSZF szerinti értesítési módokkal összhangban. Ezen határidő lejártát követően az ÁSZF módosítását a Törzsvásárló részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyiben az Üzemeltető a Premier Törzsvásárlói Program működtetését befejezi és a felek között létrejött szerződés ezen okból szűnik meg, úgy a Premier Törzsvásárlói Program befejezéséről az Üzemeltető az Applikáción keresztül közzétett hirdetmény útján, a Premier Törzsvásárlói Program befejezését megelőző legalább harminc (30) nappal tájékoztatja a Törzsvásárlókat. A Premier Törzsvásárlói Program befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont.

 

Panaszkezelés

A Premier Hűségkód felhasználásával kapcsolatos panaszok kezelését az Üzemeltető az alábbi módokon biztosítja:

Telefon:             +36 23/ 449 700

E-mail-cím:       info@premieroutlet.hu

A félreértések elkerülése érdekében az Üzemeltető rögzíti, hogy a Törzsvásárlónak a Premier Hűségkód által biztosított Kedvezmény igénybevételével egy adott Elfogadóhelyen vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszaival az érintett Elfogadóhelyhez köteles fordulni.

 

Adatvédelem

Az Üzemeltető tájékoztatja a Törzsvásárlókat, hogy a Premier Törzsvásárlói Programban történő részvétel és az ennek érdekében felmerülő adatszolgáltatás önkéntes, valamint arról, hogy a Premier Törzsvásárlói Programban részt vevő Törzsvásárló tájékoztatást kérhet adatai kezelésével kapcsolatban, illetve adatai helyesbítését is igényelheti. A Törzsvásárló a Premier Hűségkód igénylésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során közölt adatait az Üzemeltető és az Üzemeltető adatfeldolgozói a Premier Törzsvásárlói Program biztosítása, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, valamint az új szolgáltatások bevezetése érdekében kezelje. Az adott hozzájárulás – részben vagy egészben – bármikor visszavonható.

A Törzsvásárlói Programban történő részvétel során gyűjtött és kezelt adatok köréről, valamint az adatkezelés céljáról és körülményeiről az Üzemeltető adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az érdeklődőket. A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: https://www.premieroutlet.hu/footer/informacio/honlap-adatvedelmi-tajekoztato

 

Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy jogellenesnek minősül vagy azzá válik, az ilyen rendelkezést úgy kell tekinteni, mint amelyik független a jelen ÁSZF-től, és a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát nem befolyásolja vagy csorbítja.

Jelen ÁSZF az Applikáción történő közzététel (vagy azzal azonos napon történő, egyéb közzététel) napjától hatályos visszavonásig.

 

Biatorbágy, 2022. október 1.

GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzemeltető

Kívánságlista

A kívánságlista üres

A centertérkép nyomtatása