buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
31
31 35 25
Vas 3622
Hét 3524
Ked 3822
Sze 3421
Csü 3225

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Ajándékkártya

(a továbbiakban, mint az „ÁSZF”)

Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-197595; a továbbiakban, mint a „Kibocsátó”) által kibocsátott vásárlási utalványok (a továbbiakban, mint a „Premier Ajándékkártya”) és a Premier Ajándékkártyát igénylő (a továbbiakban, mint a „Szerződő Fél”), valamint az azt mindenkor birtokló és felhasználó személy (a továbbiakban, mint a „Felhasználó”) között a Premier Ajándékkártya igénylésével, feltöltésével és felhasználásával kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki.

 1. A Premier Ajándékkártya igénylése és feltöltése

  1. A Premier Ajándékkártya a Premier Outletben (2051 Biatorbágy, Budaörsi út. 4.), előzetes regisztrációt követően, az információs pultnál igényelhető és tölthető fel.
  2. A Szerződő Fél a Premier Ajándékkártyát igényelheti saját nevében vagy egy általa meghatározott más személy javára is. Amennyiben a Szerződő Fél és a Felhasználó személye különbözik, az előzetes regisztráció során mind a Szerződő Fél, mind a Felhasználó adatai rögzítésre kerülnek. A Szerződő Fél szavatolja, hogy az általa megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek, illetve, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik harmadik személy adatainak megadására. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató a www.premier.hu weboldalon érhető el.
  3. A Premier Ajándékkártya igénylésével a Szerződő Fél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri és elfogadja.
  4. A Premier Ajándékkártya igénylésével egyidejűleg a Szerződő Fél köteles az igényelt Premier Ajándékkártyát feltölteni.
  5. A Premier Ajándékkártya kizárólag egy alkalommal, a kártya igénylésekor tölthető fel. A Premier Ajándékkártyára feltölthető minimális összeg 5.000,- Ft, míg a maximális összeg 200.000,- Ft.

 2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg kezelése

  1. A Kibocsátó szavatol azért, hogy a Premier Ajándékkártyára feltöltött összeget az Érvényességi Idő alatt a Szerződő Fél, illetve a Felhasználó rendelkezésének megfelelően kezeli, továbbá az ilyen felhasználás céljából az Érvényességi Idő alatt a Premier Outlet nyitvatartási idejében azt mindenkor rendelkezésre tartja.
  2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg nem váltható át készpénzre, továbbá a feltöltött összeg után a Kibocsátó kamatot nem fizet, és nem ír jóvá a Premier Ajándékkártyán.
  3. A Premier Ajándékkártyán a feltöltött összeg jóváírása és felhasználása is magyar forintban történik.

 3. A Premier Ajándékkártya felhasználása

  1. A Premier Ajándékkártya kizárólag a Premier Outlet Premier Ajándékkártya programhoz csatlakozó üzleteiben (továbbiakban, mint a „Elfogadóhelyek”) értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlására, illetve igénybevételére használható fel.
  2. A mindenkori Elfogadóhelyek listája elérhető a Premier Outlet információs pultjánál kifüggesztett tájékoztatón, továbbá a www.premier.hu weboldalon.
  3. A Premier Ajándékkártyával végrehajtott vásárlásra az érintett Elfogadóhely általános üzleti feltételei vonatkozik. A Kibocsátó nem vállal felelősséget és nem szavatol a Premier Ajándékkártyával megvásárolt termékért vagy igénybe vett szolgáltatásért, továbbá az érintett Elfogadóhely szerződésszegésért vagy más jogellenes magatartásáért.
  4. A Premier Outlet Ajándékkártya a sikeres feltöltést követően felhasználható a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére.
  5. A Premier Ajándékkártyán lévő összeg teljes egészében, bármiféle levonás nélkül, de kizárólag a feltöltött összeg erejéig használható fel.
  6. A Premier Ajándékkártya érvényességi ideje a feltöltés napjától számított 12 hónap (továbbiakban, mint a „Érvényességi Idő”). A Premier Ajándékkártya kizárólag az Érvényességi Időn belül használható fel.
  7. Sem a Kibocsátó, sem az Elfogadóhelyek nem kötelesek a személyazonosság megállapításával vagy bármely más módon ellenőrizni, hogy a Felhasználó a felhasználással érintett Premier Ajándékkártyához jogszerűen jutott hozzá. A jogellenes felhasználásból eredő károkért a Kibocsátó nem vállal felelősséget.

 4. A Premier Ajándékkártya visszaváltása és érvénytelenítése

  1. A jelen ÁSZF 5.3. és 5.4. pontjaiban foglalt csere kivételével a Premier Ajándékkártya nem váltható vissza, az Érvényességi Idő elteltével, továbbá amennyiben a Premier Ajándékkártya egyenlege 0,- Ft-ra csökken, a Premier Ajándékkártya automatikusan érvénytelenítésre kerül.
  2. A Premier Ajándékkártya érvénytelenítését követően a Premier Ajándékkártya a továbbiakban nem használható fel, a Kibocsátó a Premier Ajándékkártyára feltöltött összeget nem téríti vissza.
  3. Az Érvényességi Időn belül elveszett vagy ellopott Premier Ajándékkártya a Szerződő Fél vagy a Felhasználó kérelmére a személyazonosság előzetes igazolását követően, amennyiben a személyazonosság megegyezik az előzetes regisztráció során Szerződő Félként vagy Felhasználóként megadott személy adataival, a Premier Outlet információs pultjánál letiltható, továbbá a letiltással egyidejűleg a letiltott Premier Ajándékkártyán a letiltás időpontjában szereplő összeget a Kibocsátó jóváírja egy új Premier Ajándékkártyán. A kártyacsere díjára a jelen ÁSZF 5.4. pontjában foglaltak megfelelően irányadóak.
  4. Amennyiben a Premier Ajándékkártya az Érvényességi Idő alatt annyira megrongálódik, hogy a továbbiakban már nem használható fel, a Szerződ Fél, illetve a Felhasználó kérelmére a Kibocsátó a Premier Outlet információs pultjánál a Premier Ajándékkártyát a feltöltött egyenleg átvezetésével újra cseréli, amely új Premier Ajándékkártya Érvényességi Ideje az eredetileg igényelt Premier Ajándékkártya feltöltésének napjától számítandó. A Premier Ajándékkártya cseréjének díja: 2.000 Ft/db.

 5. Panaszkezelés

  1. A Premier Ajándékkártya igénylésével, feltöltésével, felhasználásával és érvénytelenítésével kapcsolatos panaszok kezelését, továbbá a Premier Ajándékkártyák cseréjével és a jelen ÁSZF 5.3. pontjában foglalt letiltásával kapcsolatos ügyintézés lehetőségét a Kibocsátó a Premier Outlet információs pultjánál biztosítja.
  2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg jóváírásával vagy egyenlegével kapcsolatos reklamáció esetén a Premier Ajándékkártya igénylésekor, továbbá a kártya valamennyi felhasználása során kapott bizonylat egyidejű bemutatása szükséges.
  3. Az információs pult elérhetőségei:
   Telefon: +36 23 449 700
   E-mail cím: info@premieroutlet.hu
  4. A félreértések elkerülése érdekében a Kibocsátó rögzíti, hogy a Felhasználónak a Premier Ajándékkártyával egy adott Elfogadóhelyen vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszaival az Érintett Elfogadóhelyhez köteles fordulni.

 6. Vegyes Rendelkezések

  1. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.
  2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy jogellenesnek minősül vagy azzá válik, az ilyen rendelkezést úgy kell tekinteni, mint amelyik független a jelen ÁSZF-től, és a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát nem befolyásolja vagy csorbítja.
  3. Jelen ÁSZF a www.premier.hu weboldalon történő közzététel vagy a Premier Outlet bevásárlóközpont információs pultjánál történő kifüggesztés napjától hatályos.
  4. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF szintén a www.premier.hu weboldalon történő közzététel vagy a Premier Outlet információs pultjánál történő kifüggesztés napjától hatályos.

 

Biatorbágy, 2020. január 2.
GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Kibocsátó

Kívánságlista

A kívánságlista üres

A centertérkép nyomtatása