buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist.Dismiss
4
4 4 -1
Ut 53
St 55
Št 63
Pi 31
So 11

OCHRANA SÚKROMIA

www.premieroutletcenter.hu

 

Dátum uverejnenia: 17.05. 2018

 

 1. Úvod

 

Účelom tohto informačného dokumentu („Informácie“) je zaznamenať princípy ochrany a spracúvania osobných údajov uplatňované spoločnosťou GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.; Registračné číslo: 01-09-308903; „Spoločnosť”), ktorá je vlastníkom webovej stránky www.premieroutlet.hu („Webová stránka”), resp. politiku Spoločnosti v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov, ktoré Spoločnosť ako prevádzkovateľ uznáva ako záväzné.

 

Tieto Informácie obsahujú zásady spracúvania osobných údajov, ktoré používatelia poskytujú na Webovej stránke a zároveň tymto osobám poskytujú informácie o spracovaní ich osobných údajov.

 

Pri tvorbe ustanovení týchto Informácií Spoločnosť brala do úvahy najmä ustanovenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 („GDPR“), zákona č. CXII z roku 2011 o samourčení v oblasti informácií a o slobode informácií(„Infotv.”), zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku („Ptk.”), ako aj a zákona č. XLVIII z roku 2008 o základných požiadavkách a určitých obmedzeniach obchodnej reklamy(„Grtv.”).

 

 1. Údaje prevádzkovateľa

 

Spoločnosť je z hľadiska spracovania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom, to znamená, že za zákonné zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi zodpovedá Spoločnosť.

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Názov spoločnosti: GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Poštová adresa: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.

Registračné číslo: 01-09-308903

E-mailová adresa: info@premieroutlet.hu

Internetová stránka :www.premieroutlet.hu

Telefón:+36 23 449 700

 

 1. Stručný popis spracovania osobných údajov na úrovni jednotlivých procesov spracovania dát
 • VIP Club Newsletter

 

Prihlásením sa na odber newsletteru Spoločnosti sa pripojíte k VIP klubu, ktorý umožňuje členom klubu požiadať o kupóny VIP klubu. S cieľom poskytovať službu newsletter Spoločnosť zaznamená Vaše osobné údaje. Kupón nie je vystavený na meno, preto neobsahuje osobné údaje.

 

Osobné údaje sa zaznamenávajú elektronicky tak, že používateľ vyplní príslušné políčka a svoj zámer potvrdí kliknutím na potvrdzovacie tlačidlo.

 

 • Cookies

 

Za účelom prispôsobenia služieb Spoločnosť umiestni malý textový súbor (tzv. "cookie") do počítača používateľa. Účelom súboru cookies je zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu stránok, poskytovať personalizované služby a zvýšiť spokojnosť používateľov. Používateľ môže súbor cookies odstrániť z vlastného počítača alebo nastaviť prehliadač tak, aby používanie súborov cookies zakázal. Zakázaním používania cookies používateľ berie na vedomie, že bez cookies je fungovanie tejto stránky neúplné.

 

Cookies môžu mať nasledujúce funkcie:

 

 • súbory Cookies relácie sú potrebné na prezeranie Webovej stránky, na používanie funkcií, okrem iného umožnia zapamätať si operácie vykonávané návštevníkom vo funkcii alebo v službe na danej stránke. Bez použitia súborov cookies nie je možné zaručiť plynulé používanie Webových stránok;
 •  súbory Cookies podporujúce používanie umožňujú Webovej stránke zapamätať si aký režim prevádzky ste si zvolili. Vyhnete sa tým opätovnému zadávaniu údajov pri nasledujúcej návšteve;
 • Účelom používania súborov Cookies súvisiacich s reklamami je, umožniť našej Spoločnosti vybrať a zobrazovať na Webovej stránke reklamy, ktoré sa zdajú byť pre našich návštevníkov najzaujímavejšie alebo dôležité;
 • Prostredníctvom výkonnostných súborov Cookies zhromažďujeme informácie o spôsobe používania našej Webovej stránky návštevníkmi (napríklad, ktorú stránku si návštevník pozrel, počet navštívených stránok, časť stránky, na ktorú klikol, ako dlho trvali jednotlivé relácie, koľko dostal chybových správ, atď.). Je to preto, aby sme mohli Webovú stránku (dostupné služby, funkcie, atď.) vyvíjať podľa potrieb našich návštevníkov a poskytovať im vysokokvalitný používateľsky zážitok.

 

Webová stránka používa službu Google Analytics na webovú analýzu. Služba Google Analytics používa súbory cookies založené na výkone, ktoré pomôžu analyzovať používanie Webovej stránky.

 

 1. Aký druh osobných údajov zaznamenávame?
 • VIP Club Newsletter

 

Pri registrácii na odber newsletteru VIP Clubu budeme požadovať zadanie nasledujúcich informácií:

 

 • meno* (na Vašu identifikáciu);
 • e-mail* (na doručenie newsletteru);
 • dátum narodenia (pre vytvorenie cieľovej skupiny).

 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné pre odber newsletteru. V zmysle GDPR aj Infotv. sú vyššie uvedené údaje považované za osobné údaje.

 

 • Cookies

 

Webová stránka prevádzkuje softvér na analýzu údajov návštevnosti, ktorý automaticky prijíma informácie od návštevníkov; jedná sa o:

 

 • adresu internetového protokolu (IP adresu) návštevníka;
 • dátum návštevy;
 • podrobnosti o zobrazených stránkach;
 • názov prehliadača, ktorý bol použitý;
 • preferencie návštevníka.

 

Webová stránka tieto údaje návštevy zaznamenáva. V zmysle ustanovení GDPR je IP adresa návštevníka považovaná za osobný údaj.

 

 1. Za akým účelom zhromažďujeme osobné údaje?
 • VIP Club Newsletter

 

Účelom spracovania osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služby newsletteru VIP Clubu je poskytovať Vám pravidelne informácie o akciách, ktoré sú aktuálne k dispozícii v predajniach Premier Outletu (2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4), a informácie týkajúce sa Premier Outletu, podstatné z hľadiska nakupovania.

 

 • Cookies

 

Účel používania Cookies:

 

  • Prispôsobenie služieb ktoré využívajú používatelia Webovej stránky, prispôsobenie reklám a používanie komfortných funkcií;
  • zostavovanie štatistík a analýz týkajúcich sa návštevnosti Webovej stránky a preferencií návštevníkov.

 

Poskytovateľ služby Google Analytics používa vyššie uvedené informácie na vyhodnotenie, analýzu používania Webovej stránky Vami a ďalšími dotknutými osobami, na zostavovanie správ o aktivitách na Webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na Webovej stránke a používaním internetu.

 

 1. Právny základ pre správu údajov

 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa bodu 4 je Váš súhlas ako postihnutej osoby podľa § 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a to ako pre službu VIP Club newsletter, tak aj pre používanie cookies. Spracovanie údajov je vždy dobrovoľné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

V prípade newsletteru VIP Clubu sa súhlas so spracovaním osobných údajov prevádza zaškrtnutím políčka (udelenie súhlasu ako je opísané v týchto informáciách o ochrane osobných údajov) pri elektronickom prihlásení sa k odberu newsletteru VIP Clubu, a v prípade Cookies návštevou Webovej stránky, resp. použitím obsahu, ktorý je na nej umiestnený. Súhlas udelený týmto spôsobom môžete kedykoľvek odvolať odstránením súborov Cookies z počítača alebo nastavením prehliadača na zákazprijímania súborov Cookies.

 

 1. Trvanie spracovania údajov
 • VIP Club Newsletter

 

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom zasielania reklamy až do doby, kým sa neodhlásite z odberu newsletteru VIP Clubu, alebo inak nepožiadate o vymazanie alebo obmedzenie Vašich osobných údajov alebo ich nezakážete.

 

 • Cookies

 

V prípade súborov cookies relácií, súbory cookies sa automaticky odstránia zatvorením prehliadača. Vo všetkých ostatných prípadoch Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, kým nebude dosiahnutý cieľ, k dosiahnutiu ktorého boli použité súbory cookies daného typu.

 

 1. Opatrenia v oblasti bezpečnosti údajov
 • VIP Club Newsletter

 

Osobné údaje zazanamenané v procese prihlásenia sa k odberu newsletteru sú Spoločnosťou zaznamenané do Webpower, programu na odosielanie newsletterov a služby správy databáz, ktorú poskytuje spoločnosť  Webpower Adria d.o.o. prostredníctvom ktorej Spoločnosť posiela informačné bulletiny.

 

Vaše osobné údaje môžu byť v rámci organizácie Spoločnosti sprístupnené len tým zamestnancom Spoločnosti, ktorí sa podieľajú na propagačných a marketingových aktivitách Premier Outletu. Spoločnosť považuje osobné údaje za dôverné, nezverejňuje a neposkytuje ich tretím osobám, - s výnimkou prevodu spoločnosti  Webpower Adria d.o.o. - ani žiadnemu zamestnancovi spoločnosti, ktorý sa nepodieľa na propagačných a marketingových aktivitách Premier Outletu.

 

V obidvoch vyššie uvedených prípadoch sú zaznamenané osobné údaje uložené v databáze chránenej heslom prístupným len určitým jednotlivcom, chránenej najmodernejšími bránami firewall a antivírusovým softvérom. Databáza je prístupná len oprávneným zamestnancom s prístupovým heslom, prístupové heslo je personalizované, individuálne.

 

 1. Sprostredkovateľ
 • Prevádzkovanie

 

Prevádzkovaním Premier Outletu poverila Spoločnosť firmu ROS Ungarn Management Korlátolt Felelősségű Társaság (adresa: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4., Maďarsko, e-mailová adresa: office@ros-management.com, telefón: +36 23 449 700). Počas prevádzkovania bude spoločnosť ROS Ungarn Management Korlátolt Felelősségű Társaság v mene Spoločnosti zaznamenávať a uchovávať údaje týkajúce sa Webovej stránky www.premieroutlet.hu a vykonávať administratívne úlohy súvisiace s newsletterom.

 

 • Úlohy v oblasti informatiky súvisiace s webovou stránkou

 

Spoločnosť poverila úlohami v oblasti  IT súvisiacimi s Webovou stránkou www.premieroutlet.hu, vrátane údržby a rozvoja internetovej stránky firmu Dinamic Orange Tech Kft.-t (KREATiO.hu Stratégiai Online Ügynökség, adresa: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3. em., Maďarsko, e-mail: hello@kreatio.hu, telefón: +3620345-0393).

 

 • Newsletter

 

Spoločnosť realizuje marketing newsletterov prostredníctvom Webpower, programu  na odosielanie newsletterov a služby správy databáz, ktorú poskytuje Webpower Adria d.o.o.(Ulica grada Vukovara 284. 10000 Zagreb, Croitia). Osobné údaje zaznamenané v Webpower budú odoslané na americké servery spoločnosti  Webpower Adria d.o.o., kde budú uložené. Spoločnosť Vás preto výslovne upozorňuje, že Vaše osobné údaje postúpia tretej krajine (USA) v zmysle GDPR pri používaní služby Webpower.


 Webpower Adria d.o.o. prevádzkuje newsletterový systém Webpower po celú dobu spracúvania údajov a údaje nespracúva vo svojom vlastnom mene. Keďže spoločnosť  Webpower Adria d.o.o. nespracúva žiadne údaje pre svoj vlastný prospech, považuje sa za sprostredkovateľa.

 

Spoločnosť  Webpower Adria d.o.o. sa zúčastňuje štítu na ochranu osobných údajov medzi EU a USA, tj. právneho rámca pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely a splňa tak požiadavky na ochranu osobných údajov uvedené v Privacy Shielde (z 21. novembra 2016). Spoločnosť preto vyhlasuje, že  Webpower Adria d.o.o., ako sprostredkovateľ, má primerané a vhodné záruky na spracovanie vašich osobných údajov.

 

 • Cookies

 

Spoločnosť vykonáva analýzu návštev na lokalite prostredníctvom služby Google Analytics, spoločnosti Google LLC (Centrum ochrany osobných údajov spoločnosti Google: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, Kalifornia 94043). Informácie o používaní Webovej stránky (IP adresa návštevníka tejto stránky) vygenerované pomocou cookies sa budú Webovou stránkou prenášať na servery Google LLC v USA a ukladať na ne. Spoločnosť preto výslovne upozorňuje na postúpenie Vašich osobných údajov tretej krajine (USA) - podľa GDPR - pri používaní Google Analytics. Keďže spoločnosť Google LLC nespracúva žiadne údaje pre svoj vlastný prospech, považuje sa za sprostredkovateľa.

 

Spoločnosť Google sa zúčastňuje štítu na ochranu osobných údajov medzi EU a USA, tj. právneho rámca pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely a splňa tak požiadavky na ochranu osobných údajov uvedené v Privacy Shielde (dátum certifikácie: 25. september 2017). Spoločnosť preto vyhlasuje, že spoločnosť Google LLC ako sprostredkovateľ, má primerané a vhodné záruky na spracovanie vašich osobných údajov.

 

 1. Vaše práva a možnosti pokaľ ide o zákonné prostriedky nápravy
 • Aké sú vaše práva, ako dotknutej osoby, v súvislosti s osobnými údajmi?
 • Právo na informácie a prístup

 

Máte právo požiadať Spoločnosť o spätnú väzbu o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, potom máte právo o prístup k osobným údajom a nasledujúcim informáciám:

 

 • účely spracúvania údajov;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia, ktorým boli alebo budú osobné údaje oznámené (vrátane sprostredkovateľov);
 • doba plánovaného trvania uchovávania osobných údajov;
 • vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
 • zdroj údajov, ak neboli získané od vás;
 • informácie o automatizovanom rozhodovaní.

 

Informácie o vašich osobných údajoch poskytujeme bezplatne podľa platných právnych predpisov. Na vašu žiadosť odpovieme písomne do jedného mesiaca. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená, alebo ak sa viackrát opakuje aje nadmerná, Spoločnosť zohľadní administratívne náklady na poskytnutie požadovaných informácií alebo na prijatie požadovaného opatrenia:

 

 • môžeme vám účtovať poplatok v primeranej sume, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Ak ste už poplatok zaplatili, ale údaje boli spracované nezákonne, alebo ak v dôsledku Vašej žiadosti je nutné opraviť Vaše údaje, tento poplatok Vám bude vrátený.

 

Ak aj napriek nášmu úsiliu o ochranu osobných údajov s našimi pokročilými opatreniami na ochranu údajov, hockto získa neoprávnený prístup k Vašim osobným údajom, zmení ich, odovzdá, zverejní, vymaže alebo zapríčiní ich náhodne zničenie a spôsobí tým poškodenie alebo inak zaobchádza s Vašimi údajmi nezákonne, na požiadanie Vás budeme informovať o okolnostiach takéhoto incidentu, vrátane toho, kedy k nemu došlo, aké dôsledky to môže mať a čo sme podnikli na zabránenie alebo zmiernenie následkov.

 

 • Právo na opravu

 

Ak osobné údaje, ktoré spracúvame, nie sú presné, na Vašu žiadosť ich bez zbytočného odkladu opravíme. Máte tiež právo požadovať, aby Vaše neúplné osobné údaje boli doplnené vyhlásením na tento účel.

 

 • Právo na vymazanie

 

Spoločnosť bezodkladne odstráni Vaše osobné údaje, ak:

 

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti so žiadosťou o vystavenie, alebo s používaním darčekovej karty Premier, alebo za účelom zasielania marketingového newsletteru;
 • spracovanie osobných údajov je nezákonné;
 • je potrebné vymazať údaje z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti našej Spoločnosti;
 • ak k spracovaniu údajov o dieťati mladšom ako 16 rokov nebol udelený súhlas alebo povolenie osobou vykonávajúcou rodičovskú starostlivosť o dieťa;
 • ak Spoločnosť zverejnila osobné údaje.

 

Môžete nás tiež požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov odvolaním predtým dohodnutého súhlasu so spracovaním údajov. V tomto prípade však môžeme odmietnuť ďalej poskytovať našu službu, alebo Vám niektoré služby už nebudú k dispozícii. Ak napríklad požiadate o vymazanie svojej e-mailovej adresy, nebudeme Vás môcť informovať, ak Váš zostatok klesne pod určitú úroveň alebo keď sa blíži dátum ukončenia platnosti.

 

Osobné údaje sú zablokované namiesto vymazania, ak o to požiadate, alebo ak sa predpokladá, že vymazanie môže ovplyvniť Vaše oprávnené záujmy. Zablokované údaje nespracúvame pre vyššie uvedené účely. Takéto údaje spracúvame iba na účely, ktoré vylúčili vymazanie.

 

 • Právo na obmedzenie

 

Spracúvanie osobných údajov môže byť obmedzené, ak:

 

 • Nesúhlasíte s presnosťou Vašich údajov; v tomto prípade Spoločnosť obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu, kým nie je zistená správnosť údajov;
 • spracúvanie údajov je nezákonné, namiesto vymazania žiadate o obmedzenie používania;
 • Spoločnosť už údaje nepotrebuje, ale požadujete ich k predloženiu právnych nárokov;
 • ste namietali proti spracovaniu Vašich osobných údajov, až do rozhodnutia vyneseného v súvislosti s Vašou námietkou.

 

Počas posudzovania Vašej sťažnosti proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, Spoločnosť pozastaví - najviac však na 5 dní - spracúvanie údajov, preskúma podstatu sťažnosti a rozhodne o nej, o čom Vás bude bezodkladne informovať.

 

Ak je námietka oprávnená, Spoločnosť spracúvanie údajov obmedzí iba na spracúvanie formou uchovávania údajov až dovtedy, kým

 

 • udelíte súhlas k spracúvaniu údajov;
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na uplatnenie právnych nárokov;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb; alebo
 • zákon predpisuje spracúvanie údajov vo verejnom záujme.

 

Ak ste požiadali o obmedzenie spracúvania údajov, Spoločnosť Vás bude vopred informovať o zrušení obmedzenia.

 

 • Právo na prenos údajov

 

Osobné Informácie, týkajúce sa Vašej osoby, ktoré ste poskytli Spoločnosti, ste oprávnený prijímať v členenom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte .doc alebo .pdf.) a máte právo tieto údaje postúpiť inému prevádzkovateľovi bez toho, že by tomu Spoločnosť bránila.

 

 • Čo sa stane a čo môžete urobiť, ak Vašu žiadosť zamietneme?

 

Ak spoločnosť zamietne Vašu žiadosť o opravu, obmedzenie alebo vymazanie, budeme Vás písomne informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, prečo sme nemohli splniť Vašu žiadosť a informovať Vás o súdnych opravných prostriedkoch, ktoré máte k dispozícii, a o tom, že môžete podať oznámenie Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií. Ak s tým súhlasíte, odpoveď bude odoslaná e-mailom.

 

 • Aké sú Vaše práva, ak sa domnievate, že spracúvanie údajov je nezákonné

 

Ak máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania údajov, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov. Protest musí obsahovať žiadosť o ukončenie spracúvania Vašich údajov a vymazanie týchto údajov.

 

Ak namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, Spoločnosť do jedného mesiaca prešetrí dôvody námietky, urobí vecné rozhodnutie a písomne Vás bude informovať o svojom rozhodnutí.

 

Ak zistíme, že Vaša námietka je opodstatnená, všetky operácie spracúvania údajov budú ukončené, príslušné údaje budú zablokované a o námietke a o opatreniach, ktoré boli po nej podniknuté, budeme informovať všetkých, ktorým sme v minulosti zaslali osobné údaje ovplyvnené námietkou. Od týchto príjemcov sa tiež vyžaduje, aby podnikli kroky na zabezpečenie presadzovania Vašej námietky. Ak s naším rozhodnutím nesúhlasíte, alebo ak Spoločnosť nedodrží uvedenú jedno mesačnú lehotu, môžete sa obrátiť na súd do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia alebo posledného dňa lehoty.

 

 • Aké zákonné prostriedky nápravy máte k dispozícii?

 

Ak sa domnievate, že naša Spoločnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (tj akémukoľvek orgánu verejnej moci zriadenému podľa článku 51 GDPR v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ) - najmä v členskom štáte príslušnom podľa miesta Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu práce, alebo podozrenia z porušenia. V Maďarsku je dozorným orgánom zriadeným v súlade s kritériami článku 51 zákona o DPH Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (ďalej len „NAIH“ alebo „Úrad”).

 

Podľa GDPR je príslušným dozorným orgánom orgán, ktorý je povereny spracúvaním osobných údajov z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

 

 1. prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má sídlo podnikania na území členského štátu tohto dozorného orgánu;
 2. spracúvanie údajov významne ovplyvní alebo pravdepodobne významne ovplyvní dotknuté osoby v členskom štáte dozorného orgánu; alebo
 3. bola podaná sťažnosť tomuto dozornému orgánu.

 

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, ktoré vykonáva Spoločnosť, kompetentným dozorným orgánom je NAIH v súlade s bodmi a) ab), vzhľadom na to, že Spoločnosť má miesto pôsobenia v Maďarsku a že spracúvanie údajov sa týka prevažne osôb s trvalým bydliskom v Maďarsku. V súlade s tým nasledujúca časť podrobne opisuje možnosť podania sťažnosti k NAIH. Upozorňujeme Vás však, že bez ohľadu na uvedené ste oprávnený sťažovať sa nielen na Úrade, ale aj u akéhokoľvek dozorného orgánu v členskom štáte EÚ.

 

 • Oznámenie Národnému orgánu pre ochranu údajov a slobodu informácií

 

Dodržiavanie zákonov o ochrane údajov monitoruje Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií. Ak sa domnievate, že naše spracúvanie údajov nie je v súlade s platnými zákonmi, alebo ak sa domnievate, že existuje priame riziko, môžete to oznámiť Úradu na niektorej z nasledujúcich kontaktných adries.

 

Názov orgánu: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Poštová adresa: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

e-mailová adresa:ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefón: +36 1391 1400

Fax: +36 1 391 1410

 

Ďalšie informácie o otázkach ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcej webovej stránke Úradu: http://naih.hu/

 

Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že Spoločnosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov súvisiacich s Webovou stránkou (tj. neúmyselné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené sprístupnenie osobných údajov alebo neoprávnený prístup k osobným údajom) je povinná bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedela, oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb, naša Spoločnosť Vás bude bez zbytočného odkladu informovať o porušení ochrany osobných údajov.

 

 • Súdne vymáhanie

 

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše právo na súkromie, alebo že naše rozhodnutie o námietke bolo nesprávne, alebo sme na ňu neodpovedali, môžete sa obrátiť na súd. Môžete tiež rozhodnúť o podaní návrhu na súdne konanie na súde príslušnom podľa vášho bydliska alebo miesta, kde sa zdržiavate.

 

Okrem toho môžete od Spoločnosti požadovať náhradu škody pred Súdom – za podmienok stanovených v právnom predpise - v prípade škody spôsobenej nezákonným spracovaním údajov alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť údajov. Ak sme porušili Vaše práva na ochranu osobných údajov, môže Vám vzniknúť nárok na náhradu škody, ktorý si môžete uplatniť na súde.

 

V tomto sme zodpovední ako sprostredkovateľ.

 

 

Prílohy:

 

Príloha 1: Stručné zhrnutie spracúvania údajov vykonaného Spoločnosťou

 

 

Príloha 1

 

Stručné zhrnutie spracúvania údajov vykonaného Spoločnosťou

 

Prihlásenie sa k odberu newsletteru VIP Clubu

Používanie súborov Cookies

 

Okruh spracúvaných osobných údajov

 
 • meno, e-mailová adresa;
 • dátum narodenia dotknutej osoby
 

IP adresa dotknutej osoby.

 

Účel spracúvania údajov

Posielanie propagačných bulletinov týkajúcich sa akcií, ktoré sú k dispozícii v predajniach Premier Outletu a informácií týkajúcich sa Premier Outletu, podstatných z hľadiska nakupovania.

Umožnenie alebo uľahčenie relácie, zlepšenie používateľského zážitku, prispôsobenie, zhromažďovanie štatistických údajov.

Právny základ pre spracúvanie údajov

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Trvanie spracúvania údajov

Kým sa dotknutá osoba neodhlási z odberu propagačného newsletteru Premier Outletu. Odber propagačného newsletteru Premier Outlet možno kedykoľvek zrušiť.

Relácia v prípade cookies až do opustenia Webovej stránky, inak na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu použitia cookies.

 

 

Váš zoznam prianí

Váš zoznam prianí je prázdny

Vytlačiť plán centra