TAX FREEShopping
Please accept the cookies to add the item to wishlist. Dismiss
27
IIdőjárás előrejelzés
27 25 21
Cs 28 17
29 18
Sz 31 19
Va 31 20
31 19
Ma nyitva 10:00 - 20:00 Ma zárva
Ma nyitva 10:00 - 20:00 Ma zárva

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

„VIP HÉT” Nyereményjáték

 

Közzététel napja: 2018. 06. 04. 

 

1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszám: 01-09-308903, a továbbiakban „Társaság”), mint a „VIP HÉT” Nyereményjáték („Játék”) szervezője által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

A jelen Tájékoztató a Játék folyamán, illetve a Játékot megelőzően a játékban résztvevők („Játékos”) részéről a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt a Játékosok részére személyes adataik kezeléséről.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Társaság az adatkezelő, azaz a Társaság felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Társaság neve: GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33.

Cégjegyzékszám: 01-09-308903

E-mail cím: info@premieroutlet.hu

Honlap: www.premieroutlet.hu

Telefonszám: +36 23 449 700

3. Az adatkezelés rövid bemutatása

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a VIP Club hírlevélre a www.premieroutlet.hu honlapon a Játék kezdetét megelőzően feliratkozott, vagy arra legkésőbb 2018. június 10. napján feliratkozik, és kiváltja a VIP kuponfüzetet. Ennek menete a következő:

i. a feliratkozók e-mailben kapnak egy linket, amelyről letölthetik saját VIP Club kódjukat;

ii. a kódot kinyomtatva vagy mobiltelefonra letöltve kell bemutatni a Játék információs pultjánál, amely a Premier Outlet Center (Biatorbágy, Budaörsi út 4.) éttermi részlegén kerül kialakításra;

iii. a pultnál a VIP Club kódot bemutatók egy kuponfüzetet kapnak, mellyel a Játékosok kedvezményesen vásárolhatnak a promócióban résztvevő üzletekben a VIP Hét alatt.

4. Milyen személyes adatokat rögzítünk

 • VIP Club hírlevél

A VIP Club hírlevélre való feliratkozás során az alábbi adatokat vesszük fel:

 • név* (az Ön azonosítása céljából);
 • e-mailcím* (a hírlevél kézbesítése céljából);
 • születési dátum (célcsoportképzés céljából).

A csillaggal jelölt adatok a hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően megadandóak. A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

Tájékoztatjuk, hogy a VIP Club hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésre a www.premieoutlet.hu honlap adatvédelmi tájékoztatójának (https://www.premieroutlet.hu/footer/informacio/honlap-adatvedelmi-tajekoztato/ rendelkezései irányadóak.

 • VIP kuponfüzet kiváltása, sorsolás lebonyolítása

Annak érdekében, hogy a VIP kuponfüzet kiváltása, valamint a nyeremények kisorsolása során a Játékosok azonosíthatóak legyenek, véletlenszám-generátorral egy egyedi kódot („VIP kód”) hozunk létre az Ön és minden, a VIP Club hírlevélre legkésőbb 2018. június 10. napján feliratkozó személy részére, amely a Játék időtartama alatt egy e-mailben kapott linken keresztül tölthető le.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a GDPR rendelkezései értelmében személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely alapján Ön akár közvetlenül, akár közvetetten azonosítható. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy amennyiben az e célból küldött linken keresztül a VIP kódot letölti, Önre vonatkozóan személyes adat keletkezik, amelyet a sorsolás lezárultáig a Társaság kezel az Ön hozzájárulása alapján. Ezen hozzájárulást Ön akkor adja meg a részünkre, amikor az általunk küldött linkre kattint.

Tekintettel arra, hogy a Játékban csak 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, a VIP kuponfüzet kiváltása során a Társaság által igénybe vett közreműködők nyilatkoztathatják Önt arról, hogy betöltötte-e már 18. életévét.

5. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat

 • VIP Club hírlevél

A VIP Club hírlevél-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a személyes adatok kezelésének célja az Ön időszakos tájékoztatása a Premier Outletben (2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.) aktuálisan elérhető promóciókról, illetve a Premier Outletet érintő, vásárlói szempontból lényeges információkról.

Ennek megfelelően a Játék, mint időszakos promóciónk során ezen adatait abból a célból is kezeljük, hogy a VIP kódot tartalmazó linket eljuttassuk az Ön részére, valamint – amennyiben Ön a nyertesek egyike – értesíthessük Önt a sorsolás eredményéről.

 • VIP kuponfüzet kiváltása, sorsolás lebonyolítása

A VIP kódot annak érdekében generáljuk és kezeljük, hogy

 • hogy a VIP kuponfüzetet kiváltása során Önt azonosíthassuk, illetve a Játékba regisztrálhassuk;
 • a nyeremények kisorsolását anonim módon lebonyolíthassuk.

Az Ön életkorát annak érdekében szükséges megadnia, hogy ellenőrizhessük, 18. életévét betöltötte-e és ennek megfelelően a Játékban részvételre jogosult.

6. Az adatkezelés jogalapja

A 4. pontban meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

7. Az adatkezelés időtartama

 • VIP Club hírlevél

A Társaság, mint a VIP Club hírlevél szolgáltatója a www.premieoutlet.hu honlap adatvédelmi tájékoztatójának (https://www.premieroutlet.hu/footer/informacio/honlap-adatvedelmi-tajekoztato/ rendelkezései értelmében az Ön személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából addig kezeli, amíg Ön a VIP Club reklám-hírlevélről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.

 • VIP kuponfüzet kiváltása, sorsolás lebonyolítása

A VIP kódot az Ön általi, az erre szolgáló linken keresztül történő létrehozástól kezdve a sorsolás lezártáig kezeljük, vagy amíg hozzájárulását vissza nem vonja, a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt meg nem tiltja számunkra.

Az Ön életkorára vonatkozó kérdést (azaz, hogy elmúlt-e 18 éves) kizárólag a kuponfüzet kiváltásakor fogjuk feltenni Önnek, azonban ennek személyazonosító okmányon keresztül történő igazolását nem kérjük – nem is kérhetjük – Öntől, és ezen személyes adatát a       VIP kuponfüzet kiváltása, illetve a sorsolás lebonyolítása céljából nem rögzítjük.

8. Adatbiztonsági intézkedések

 • A VIP Club hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat a Társaság a Rocket Science Group, LLC által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatásban rögzíti, amely szolgáltatáson keresztül a Társaság a hírleveleket az Ön részére megküldi.

A Társaság szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag a Társaság azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a Premier Outlet promóciós és marketing tevékenységében. A személyes adatokat a Társaság bizalmas információként kezeli, azokat nem hozzuk nyilvánosságra és nem adunk hozzáférést harmadik személynek – ide nem értve a Rocket Science Group, LLC részére történő adattovábbítást – vagy a Társaság olyan munkatársának, aki nem a Premier Outlet promóciós és marketing tevékenységével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat mindkét fenti esetben egy, csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszó, személyre szabott, egyéni.

9. Adatfeldolgozók

 • Üzemeltetés

A Társaság a ROS Ungarn Management Korlátolt Felelősségű Társaságot (cím: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4., Magyarország, e-mailcím: office@ros-management.com, telefonszám: +36 23 449 700) bízta meg a Premier Outlet üzemeltetésével. Ennek során a ROS Ungarn Management Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság megbízásából intézi az www.premieroutlet.hu weboldallal kapcsolatos adatok felvételét, tárolását, illetve ellátja a hírlevélküldéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

 • A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

A Társaság a Dinamic Orange Tech Kft.-t (KREATiO.hu Stratégiai Online Ügynökség, cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3. em., Magyarország, e-mailcím: hello@kreatio.hu, telefonszám: +3620345-0393) bízta meg a www.premieroutlet.hu weboldallal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátásával, valamint a Játék lebonyolításával.

 • Hírlevélküldés

A Társaság a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységét a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A MailChimp-ben rögzített személyes adatok a Rocket Science Group, LLC USA-beli szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. A Társaság ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja.

A Rocket Science Group, LLC működteti a MailChimp hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Rocket Science Group, LLC nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

A Rocket Science Group, LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2016. november 21.). Ennek megfelelően a Társaság kijelenti, hogy Rocket Science Group, LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

10. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban
 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a VIP Club marketing-hírlevél küldése céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • a Társaságnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaság korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Társaság előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl..doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha a Társaság elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Társaság egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha a Társaság nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Társaságunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

A Társaság által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy a Társaság Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Társaságunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Társaság ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

 

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Társaság által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

1. számú melléklet

 

A Társaság által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

VIP Club hírlevél

 

VIP kuponfüzet kiváltása, sorsolás lebonyolítása

 

A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett

 • neve*
 • e-mailcíme*
 • születési ideje.

 

Az Érintett

 • VIP kódja
 • életkora.
 

Adatkezelés célja

A Premier Outletben elérhető promóciókkal és a Premier Outletet érintő, vásárlói szempontból lényeges információkkal kapcsolatos reklám-hírlevelek küldése.

 

A Játékba történő regisztráció, a Játékban, illetve a sorsolásban történő anonim részvétel.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

 

Adatkezelés időtartama

Az Érintett Premier Outlet által küldött reklám-hírlevélről való leiratkozásáig. A Premier Outlet által küldött reklám-hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

VIP kód esetében annak az erre küldött linken keresztül történő generálásától kezdve a sorsolás lezárultáig, az életkor esetében kizárólag a VIP kuponfüzet kiváltásának folyamán

 

A Kívánságlistád üres.

Kívánságlista

A kívánságlista üres