buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist.Dismiss
1
1 1 -0
Hét 31
Ked 63
Sze 65
Csü 85
Pén 44

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

PREMIER AJÁNDÉKKÁRTYA – MAGYARORSZÁG

 

Közzététel napja: 2018. 10. 01.

 

1. Bevezetés

A GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.; cégjegyzékszám: 01-09-308903; a „Társaság”), mint a Premier Outlet (2051, Biatorbágy, Budaörsi út 4.; „Premier Outlet”) tulajdonosa, egy olyan vásárlási utalványt bocsát ki („Premier Ajándékkártya”), amely kizárólag a Premier Outlet Premier Ajándékkártya programhoz csatlakozó üzleteiben értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlására, illetve igénybevételére használható fel.

 

A Premier Ajándékkártya a Premier Outletben előzetes regisztrációt követően, az információs pultnál igényelhető és tölthető fel. A Premier Ajándékkártya előzetes regisztrációt követően a Premier Outletben az információs pultnál személyesen igényelhető és tölthető fel.

 

A Premier Ajándékkártya kibocsátását megelőző előzetes regisztráció során felvesszük az Ön személyes adatait. A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy az előzetes regisztráció során felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

 

2. Az adatkezelő adatai

 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Társaság az adatkezelő, azaz a Társaság felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

 

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

Társaság neve: GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4., Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-308903

E-mail cím:ajandekkartya@premieroutlet.hu

Honlap:www.premieroutlet.hu

Telefonszám: +36 23 449 700

 

3. Az adatkezelés rövid bemutatása

 

A Premier Ajándékkártya igénylését és feltöltését megelőző regisztráció során a Társaság a Premier Ajándékkártya kártyarendszer üzemeltetése érdekében személyes adatokat vesz fel Öntől. Ha Ön ehhez kifejezetten külön is hozzájárul, bizonyos személyes adatait azért is felvesszük, hogy a Premier Outlet reklám-hírleveleit eljuttathassuk
Önhöz.

 

A Társaság a Premier Ajándékkártya igénylését megelőző regisztráció során Önnek arra is lehetősége van, hogy más javára igényelje a Premier Ajándékkártyát. Ha Ön saját magának igényli a Premier Ajándékkártyát, az Ön adatait, ha másnak, az Ön által megjelölt személy adatait vesszük fel. Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek, illetve, ha más adatait adja meg, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adott személy adatainak megadására. A továbbiakban a Premier Ajándékkártya igénylőjét és felhasználóját egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

 

A személyes adatok rögzítése papír alapon történik, egy erre rendszeresített regisztrációs űrlap kitöltésével.

 

4. Milyen személyes adatokat rögzítünk

 • A Premier Ajándékkártya igénylését és feltöltését megelőző előzetes regisztráció során az alábbi adatokat vesszük fel:

           - e-mailcím (hogy előzetesen értesíthessük Önt a lejárati időről, illetve, ha egyenlege egy bizonyos szint alá csökken);

           - a Premier Ajándékkártyával összefüggő alábbi adatok: kártyaszám, feltöltött összeg, rendelkezésre álló összeg, vásárlások dátuma és összege, lejárati idő (elszámolás céljából).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • Ha a fentieken túl az Érintett kifejezetten külön hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez a reklám-hírlevelekre történő feliratkozással, az alábbi adatokat is felvesszük:

                   - név (az Ön azonosítása, megszólítása céljából);

                   - nem (a megfelelő hírlevél elküldése céljából);

                   - születési idő (a megfelelő hírlevél elküldése céljából);

                   - irányítószám (a megfelelő hírlevél elküldése céljából);

                   - e-mailcím (a hírlevél elküldése céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

5. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat

A Társaság a Premier Ajándékkártya rendszerének a biztonságos üzemeltetése, továbbá az Érintett Premier Ajándékkártyával kapcsolatos jogainak gyakorlása érdekében rögzít személyes adatokat.

A személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy az igényelt Premier Ajándékkártya az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé a Társaság számára, hogy:

 • ha a Premier Ajándékkártya elveszne, vagy azt ellopnák, azt az Érintett kérelmére letiltsa;
 • ha a Premier Ajándékkártya használhatatlanná válna, az Érintett kérelmére a kártyán lévő egyenleget egy új kártyára átvezethesse;
 • a Premier Ajándékkártya aktuális egyenlege lekérdezhető legyen az Érintett számára; és
 • a Társaság e-mailben értesítést küldjön az Érintett számára, ha a Premier Ajándékkártya egyenlege egy bizonyos szint alá csökken vagy, ha közel a lejárati idő.

A fentiek mellett, ha az Érintett az előzetes regisztráció során a marketing célú adatkezeléshez is hozzájárul azzal, hogy feliratkozik a Premier Outlet reklám-hírlevelére, a személyes adatok kezelésének további célja az Érintett időszakos tájékoztatása a Premier Outletben aktuálisan elérhető promóciókról, illetve a Premier Outletet érintő, vásárlói szempontból lényeges információkról.

6. Az adatkezelés jogalapja

A 4. pontban meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapja mind a Premier Ajándékkártya rendszerének üzemeltetése, mind a Premier Outlet reklám-hírlevelének esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzáárulást a személyes adatok kezeléséhez az Érintett az előzetes regisztráció során, papír alapon írásban adja meg egy erre rendszeresített regisztrációs űrlap kitöltésével.

 

7. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok rögzítése a Premier Ajándékkártya igénylése során, az előzetes regisztráció keretében történik.

A Premier Ajándékkártya érvényességi ideje minden esetben a feltöltéstől számított 12 hónap. Az Érintett személyes adatait az általa vagy javára kibocsátott Premier Ajándékkártya érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb az 5. munkanapig kezeljük.

Ha az Érintett külön hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából is kezelje, az Érintett személyes adatait addig kezeljük, amíg az Érintett a reklám-hírlevélről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatok törlését nem kéri.  

 

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság által a Premier Ajándékkártya igénylésével kapcsolatban rögzített adatokat a Társaság, illetve az adatfeldolgozó székhelyén kezeljük.

A Premier Ajándékkártya rendszerének üzemeltetése során a személyes adatokhoz kizárólag a Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a Premier Ajándékkártya rendszerének üzemeltetésében. A személyes adatokat a Társaság és az adatfeldolgozó bizalmas információként kezeli, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy a Társaság és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem a Premier Ajándékkártya rendszerének üzemeletetésével foglalkozik.

A Premier Outlet reklám-hírlevelére történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat a Társaság a Rocket Science Group, LLC által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatásban rögzíti, amely szolgáltatáson keresztül a Társaság a hírleveleket az Ön részére megküldi.

A Társaság szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag a Társaság azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a Premier Outlet promóciós és marketing tevékenységében. A személyes adatokat a Társaság bizalmas információként kezeli, azokat nem hozzuk nyilvánosságra és nem adunk hozzáférést harmadik személynek – ide nem értve a Rocket Science Group, LLC részére történő adattovábbítást – vagy a Társaság olyan munkatársának, aki nem a Premier Outlet promóciós és marketing tevékenységével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat mindkét fenti esetben egy, csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszó, személyre szabott, egyéni.

A papír alapon rögzített személyes adatokat a hírlevél-szolgáltatás esetében a Társaság, a Premier Ajándékkártya esetén a Társaság vagy az adatfeldolgozó munkavállalói viszik fel a Társaság szerverére, míg az online regisztráció során rögzített személyes adatokat nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül továbbítják a szerverre. A személyes adatok tárolásának biztonságát a Társaság nagy szaktudással rendelkező rendszergazdái folyamatosan ellenőrzik.

9. Adatfeldolgozók

 • Üzemeltetés

A Társaság a ROS Ungarn Management Korlátolt Felelősségű Társaságot (cím: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4., Magyarország, e-mailcím: office@ros-management.com, telefonszám: +36 23 449 700) bízta meg a Premier Outlet üzemeltetésével. Ennek során a ROS Ungarn Management Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság megbízásából intézi az adatok felvételét, tárolását, felügyeli a Premier Ajándékkártya rendszer üzemeltetését, illetve ellátja a hírlevélküldéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

 • Premier Ajándékkártya

A Társaság a CardMaster On-Line Korlátolt Felelősségű Társaságot (cím: 1146 Budapest, Thököly út 79. 2. em. 7A., Magyarország, e-mailcím: kabai.petik@t-online.hu, telefonszám: +36 30 509 9260) bízta meg a Premier Ajándékkártya rendszerének az üzemeltetésével.

 

A Premier Ajándékkártya rendszerének üzemeltetése során a Card Master On-Line Kft.:

           - működteti az elfogadóhelyek és a Társaság közötti elszámolási rendszert;

           - vezeti az egyes Premier Ajándékkártyák egyenlegét, illetve megterheli azokat a felhasználások során;

          - hozzáférést biztosít Premier Ajándékkártyája egyenlegéhez; és

          - e-mailben értesítést küld, ha a Premier Ajándékkártyájának egyenlege egy meghatározott szint alá csökken vagy, ha közel a lejárati idő.

A Card Master On-Line Kft. működteti a Premier Ajándékkártya rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Card Master On-Line Kft. nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

 

 • Hírlevél

A Társaság a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységét a Webpower Adria d.o.o.  (Ul. grada Vukovara 284, 10000, Zagreb, Croatia) által nyújtott Webpower hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A Webpowerben rögzített személyes adatok a Webpower Adria d.o.o. holland szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. A Társaság ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a Webpower szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (Croatia) továbbítja.

A Webpower Adria d.o.o. működteti a Webpower hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Webpower Adria d.o.o. nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

A Webpower Adria d.o.o. részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2016. november 21.). Ennek megfelelően a Társaság kijelenti, hogy Webpower Adria d.o.o., mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

 

10. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

             - Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

                - adatkezelés céljai;

                - érintett személyes adatok kategóriái;

                - azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

                - személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

                - az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

               - az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

               - automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

           - észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy

          - megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

       - A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

       - Törléshez való jog

A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

              - már nincs szükség a személyes adatokra Premier Ajándékkártya igénylésével és használatával kapcsolatban, illetve marketing-hírlevél küldése céljából;

               - a személyes adatok kezelése jogellenes;

               - Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

               - amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

               - amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. Így például, ha Ön kéri e-mailcíme törlését, nem tudjuk értesíteni arról, ha az egyenlege egy bizonyos szint alá csökken vagy, ha közel a lejárati idő.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

         - Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

                - Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését;

                - az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

                - a Társaságnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

                - Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaság korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

                - Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

                - jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

                - más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

                - jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Társaság előzetesen tájékoztatja.

 

   - Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná.

    - Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét

Ha a Társaság elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

    - Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Társaság egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha a Társaság nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

       - Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Társaságunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

   a.) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

   b.) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

   c.) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

A Társaság által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy a Társaság Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

    - Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím:ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Társaságunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

    - Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Társaság ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

 

Mellékletek:

 

1. számú melléklet: A Társaság által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

1. számú melléklet

 

A Társaság által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

Premier Ajándékkártya igénylése

Premier Outlet reklám-hírlevélre történő feliratkozás

 

A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett

 • e-mail címe;
 • a Premier Ajándékkártyával összefüggő alábbi adatok: kártyaszám, feltöltött összeg, rendelkezésre álló összeg, vásárlások dátuma és összege, lejárati idő.

 

Az Érintett

 • neve;
 • neme;
 • születési ideje és
 • e-mail címe.

 

Adatkezelés célja

A Premier Ajándékkártya rendszerének üzemeltetése, az Érintett Premier Ajándékkártyával kapcsolatos jogainak gyakorlása.

A Premier Outletben elérhető promóciókkal és a Premier Outletet érintő, vásárlói szempontból lényeges információkkal kapcsolatos reklám-hírlevelek küldése.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

 

Adatkezelés időtartama

A Premier Ajándékkártya érvényességi ideje, amely minden esetben 12 hónap, illetve az ezt követő legfeljebb 5 munkanap.

Az Érintett Premier Outlet által küldött reklám-hírlevélről való leiratkozásáig. A Premier Outlet által küldött reklám-hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

 


Kívánságlista

A kívánságlista üres

A centertérkép nyomtatása