buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist. Dismiss
28
28 27 21
Pén 27 18
Szo 22 14
Vas 22 14
Hét 22 15
Ked 19 17

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

(a továbbiakban, mint az „ÁSZF”)

 

 1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-197595; a továbbiakban, mint a „Kibocsátó”) által kibocsátott vásárlási utalványok (a továbbiakban, mint a „Premier Ajándékkártya”) és a Premier Ajándékkártyát igénylő (a továbbiakban, mint a „Szerződő Fél”), valamint az azt mindenkor birtokló és felhasználó személy (a továbbiakban, mint a „Felhasználó”) között a Premier Ajándékkártya igénylésével, feltöltésével és felhasználásával kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki.

 1. A Premier Ajándékkártya igénylése és feltöltése
  1. A Premier Ajándékkártya a Premier Outletben (2051 Biatorbágy, Budaörsi út. 4.), előzetes regisztrációt követően, az információs pultnál igényelhető és tölthető fel.
  2. A Szerződő Fél a Premier Ajándékkártyát igényelheti saját nevében vagy egy általa meghatározott más személy javára is. Amennyiben a Szerződő Fél és a Felhasználó személye különbözik, az előzetes regisztráció során mind a Szerződő Fél, mind a Felhasználó adatai rögzítésre kerülnek. A Szerződő Fél szavatolja, hogy az általa megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek, illetve, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik harmadik személy adatainak megadására. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató a www.premier.hu weboldalon érhető el.
  3. A Premier Ajándékkártya igénylésével a Szerződő Fél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri és elfogadja.
  4. A Premier Ajándékkártya igénylésével egyidejűleg a Szerződő Fél köteles az igényelt Premier Ajándékkártyát feltölteni.
  5. A Premier Ajándékkártya kizárólag egy alkalommal, a kártya igénylésekor tölthető fel. A Premier Ajándékkártyára feltölthető minimális összeg 5.000,- Ft, míg a maximális összeg 200.000,- Ft.
 2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg kezelése
  1. A Kibocsátó szavatol azért, hogy a Premier Ajándékkártyára feltöltött összeget az Érvényességi Idő alatt a Szerződő Fél, illetve a Felhasználó rendelkezésének megfelelően kezeli, továbbá az ilyen felhasználás céljából az Érvényességi Idő alatt a Premier Outlet nyitvatartási idejében azt mindenkor rendelkezésre tartja.
  2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg nem váltható át készpénzre, továbbá a feltöltött összeg után a Kibocsátó kamatot nem fizet, és nem ír jóvá a Premier Ajándékkártyán.
  3. A Premier Ajándékkártyán a feltöltött összeg jóváírása és felhasználása is magyar forintban történik.
 3. A Premier Ajándékkártya felhasználása
  1. A Premier Ajándékkártya kizárólag a Premier Outlet Premier Ajándékkártya programhoz csatlakozó üzleteiben (továbbiakban, mint a „Elfogadóhelyek”) értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlására, illetve igénybevételére használható fel.
  2. A mindenkori Elfogadóhelyek listája elérhető a Premier Outlet információs pultjánál kifüggesztett tájékoztatón, továbbá a www.premier.hu weboldalon.
  3. A Premier Ajándékkártyával végrehajtott vásárlásra az érintett Elfogadóhely általános üzleti feltételei vonatkozik. A Kibocsátó nem vállal felelősséget és nem szavatol a Premier Ajándékkártyával megvásárolt termékért vagy igénybe vett szolgáltatásért, továbbá az érintett Elfogadóhely szerződésszegésért vagy más jogellenes magatartásáért.
  4. A Premier Outlet Ajándékkártya a sikeres feltöltést követően felhasználható a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére.
  5. A Premier Ajándékkártyán lévő összeg teljes egészében, bármiféle levonás nélkül, de kizárólag a feltöltött összeg erejéig használható fel.
  6. A Premier Ajándékkártya érvényességi ideje a feltöltés napjától számított 12 hónap (továbbiakban, mint a „Érvényességi Idő”). A Premier Ajándékkártya kizárólag az Érvényességi Időn belül használható fel.
  7. Sem a Kibocsátó, sem az Elfogadóhelyek nem kötelesek a személyazonosság megállapításával vagy bármely más módon ellenőrizni, hogy a Felhasználó a felhasználással érintett Premier Ajándékkártyához jogszerűen jutott hozzá. A jogellenes felhasználásból eredő károkért a Kibocsátó nem vállal felelősséget.
 4. A Premier Ajándékkártya visszaváltása és érvénytelenítése
  1. A jelen ÁSZF 5.3. és 5.4. pontjaiban foglalt csere kivételével a Premier Ajándékkártya nem váltható vissza, az Érvényességi Idő elteltével, továbbá amennyiben a Premier Ajándékkártya egyenlege 0,- Ft-ra csökken, a Premier Ajándékkártya automatikusan érvénytelenítésre kerül.
  2. A Premier Ajándékkártya érvénytelenítését követően a Premier Ajándékkártya a továbbiakban nem használható fel, a Kibocsátó a Premier Ajándékkártyára feltöltött összeget nem téríti vissza.
  3. Az Érvényességi Időn belül elveszett vagy ellopott Premier Ajándékkártya a Szerződő Fél vagy a Felhasználó kérelmére a személyazonosság előzetes igazolását követően, amennyiben a személyazonosság megegyezik az előzetes regisztráció során Szerződő Félként vagy Felhasználóként megadott személy adataival, a Premier Outlet információs pultjánál letiltható, továbbá a letiltással egyidejűleg a letiltott Premier Ajándékkártyán a letiltás időpontjában szereplő összeget a Kibocsátó jóváírja egy új Premier Ajándékkártyán. A kártyacsere díjára a jelen ÁSZF 5.4. pontjában foglaltak megfelelően irányadóak.
  4. Amennyiben a Premier Ajándékkártya az Érvényességi Idő alatt annyira megrongálódik, hogy a továbbiakban már nem használható fel, a Szerződ Fél, illetve a Felhasználó kérelmére a Kibocsátó a Premier Outlet információs pultjánál a Premier Ajándékkártyát a feltöltött egyenleg átvezetésével újra cseréli, amely új Premier Ajándékkártya Érvényességi Ideje az eredetileg igényelt Premier Ajándékkártya feltöltésének napjától számítandó. A Premier Ajándékkártya cseréjének díja: 2.000 Ft/db.
 5. Panaszkezelés
  1. A Premier Ajándékkártya igénylésével, feltöltésével, felhasználásával és érvénytelenítésével kapcsolatos panaszok kezelését, továbbá a Premier Ajándékkártyák cseréjével és a jelen ÁSZF 5.3. pontjában foglalt letiltásával kapcsolatos ügyintézés lehetőségét a Kibocsátó a Premier Outlet információs pultjánál biztosítja.
  2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg jóváírásával vagy egyenlegével kapcsolatos reklamáció esetén a Premier Ajándékkártya igénylésekor, továbbá a kártya valamennyi felhasználása során kapott bizonylat egyidejű bemutatása szükséges.
  3. Az információs pult elérhetőségei:

Telefon:                        +36 23 449 700

E-mail cím:       info@premieroutlet.hu

  1. A félreértések elkerülése érdekében a Kibocsátó rögzíti, hogy a Felhasználónak a Premier Ajándékkártyával egy adott Elfogadóhelyen vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszaival az Érintett Elfogadóhelyhez köteles fordulni.
 1. Vegyes Rendelkezések
  1. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.
  2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy jogellenesnek minősül vagy azzá válik, az ilyen rendelkezést úgy kell tekinteni, mint amelyik független a jelen ÁSZF-től, és a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát nem befolyásolja vagy csorbítja.
  3. Jelen ÁSZF a www.premier.hu weboldalon történő közzététel vagy a Premier Outlet bevásárlóközpont információs pultjánál történő kifüggesztés napjától hatályos.
  4. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF szintén a www.premier.hu weboldalon történő közzététel vagy a Premier Outlet információs pultjánál történő kifüggesztés napjától hatályos.

 

Biatorbágy, 2020. január 2.

 

GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Kibocsátó

Kívánságlista

A kívánságlista üres