bus car check-small check chevron-down-small chevron-down chevron-large chevron-left chevron-right chevron-small chevron-up-circle circle-arrow clock close-small close cloud-light cloud-rain cloud-snow cloud crown delete-small download-small facebook gift-cards globe googleplus heart-filled heart instagram map-compass map-marker menu minus-small people plus-medium plus-small rain search service-airplane service-baby-care service-camera service-car service-cash-machine service-charging service-coffee service-e-auto service-eat service-first-aid service-ice-cream service-info service-kids-buggy service-kids-playground service-lockers service-parking service-phone service-shopper service-shuttle-bus service-suitcase service-train service-wardrobe service-wc-men service-wc-wheelchair service-wc-women-men service-wc-women service-wheelchair service-wifi shopping-taxi snow sun-cloud-light sun-cloud-rain sun-cloud sun tax-free TAX FREE Shopping tickets train trash-medium twitter vimeo wishlist-facebook wishlist-googleplus wishlist-twitter wishlist-whatsapp youtube zoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist. Dismiss
0
IIdőjárás előrejelzés
0 0 -1
Pén 2 -2
Szo 1 -1
Vas 3 0
Hét 6 2
Ked 9 2
Ma nyitva 10:00 - 20:00 Ma zárva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (a továbbiakban, mint az „ÁSZF”)

1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Budaörsi út 4.; cégjegyzékszám: 01-09-308903; a továbbiakban, mint a „Kibocsátó”) által kibocsátott vásárlási utalványok (a továbbiakban, mint a „Premier Ajándékkártya”) és a Premier Ajándékkártyát igénylő (a továbbiakban, mint a „Szerződő Fél”), valamint az azt mindenkor birtokló és felhasználó személy (a továbbiakban, mint a „Felhasználó”) között a Premier Ajándékkártya igénylésével, feltöltésével és felhasználásával kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki.

2. A Premier Ajándékkártya igénylése és feltöltése

2.1. A Premier Ajándékkártya a Premier Outletben (2051 Biatorbágy, Budaörsi út. 4.), előzetes regisztrációt követően, az információs pultnál igényelhető és tölthető fel.

2.2. A Szerződő Fél a Premier Ajándékkártyát igényelheti saját nevében vagy egy általa meghatározott más személy javára is. Amennyiben a Szerződő Fél és a Felhasználó személye különbözik, az előzetes regisztráció során mind a Szerződő Fél, mind a Felhasználó adatai rögzítésre kerülnek. A Szerződő Fél szavatolja, hogy az általa megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek, illetve, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik harmadik személy adatainak megadására. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató a www.premier.hu weboldalon érhető el.

2.3. A Premier Ajándékkártya igénylésével a Szerződő Fél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri és elfogadja.

2.4. A Premier Ajándékkártya igénylésével egyidejűleg a Szerződő Fél köteles az igényelt Premier Ajándékkártyát feltölteni.

2.5. A Premier Ajándékkártya kizárólag egy alkalommal, a kártya igénylésekor tölthető fel. A Premier Ajándékkártyára feltölthető minimális összeg 5.000,- Ft, míg a maximális összeg 200.000,- Ft.
3. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg kezelése

3.1. A Kibocsátó szavatol azért, hogy a Premier Ajándékkártyára feltöltött összeget az Érvényességi Idő alatt a Szerződő Fél, illetve a Felhasználó rendelkezésének megfelelően kezeli, továbbá az ilyen felhasználás céljából az Érvényességi Idő alatt a Premier Outlet nyitvatartási idejében azt mindenkor rendelkezésre tartja.

3.2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg nem váltható át készpénzre, továbbá a feltöltött összeg után a Kibocsátó kamatot nem fizet, és nem ír jóvá a Premier Ajándékkártyán.

3.3. A Premier Ajándékkártyán a feltöltött összeg jóváírása és felhasználása is magyar forintban történik.

4. A Premier Ajándékkártya felhasználása

4.1. A Premier Ajándékkártya kizárólag a Premier Outlet Premier Ajándékkártya programhoz csatlakozó üzleteiben (továbbiakban, mint a „Elfogadóhelyek”) értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlására, illetve igénybevételére használható fel.

4.2. A mindenkori Elfogadóhelyek listája elérhető a Premier Outlet információs pultjánál kifüggesztett tájékoztatón, továbbá a www.premier.hu weboldalon.

4.3. A Premier Ajándékkártyával végrehajtott vásárlásra az érintett Elfogadóhely általános üzleti feltételei vonatkozik. A Kibocsátó nem vállal felelősséget és nem szavatol a Premier Ajándékkártyával megvásárolt termékért vagy igénybe vett szolgáltatásért, továbbá az érintett Elfogadóhely szerződésszegésért vagy más jogellenes magatartásáért.

4.4. A Premier Outlet Ajándékkártya a sikeres feltöltést követően felhasználható a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére.

4.5. A Premier Ajándékkártyán lévő összeg teljes egészében, bármiféle levonás nélkül, de kizárólag a feltöltött összeg erejéig használható fel.

4.6. A Premier Ajándékkártya érvényességi ideje a feltöltés napjától számított 12 hónap (továbbiakban, mint a „Érvényességi Idő”). A Premier Ajándékkártya kizárólag az Érvényességi Időn belül használható fel.

4.7. Sem a Kibocsátó, sem az Elfogadóhelyek nem kötelesek a személyazonosság megállapításával vagy bármely más módon ellenőrizni, hogy a Felhasználó a felhasználással érintett Premier Ajándékkártyához jogszerűen jutott hozzá. A jogellenes felhasználásból eredő károkért a Kibocsátó nem vállal felelősséget.

5. A Premier Ajándékkártya visszaváltása és érvénytelenítése

5.1. A jelen ÁSZF 5.3. és 5.4. pontjaiban foglalt csere kivételével a Premier Ajándékkártya nem váltható vissza, az Érvényességi Idő elteltével, továbbá amennyiben a Premier Ajándékkártya egyenlege 0,- Ft-ra csökken, a Premier Ajándékkártya automatikusan érvénytelenítésre kerül.

5.2. A Premier Ajándékkártya érvénytelenítését követően a Premier Ajándékkártya a továbbiakban nem használható fel, a Kibocsátó a Premier Ajándékkártyára feltöltött összeget nem téríti vissza.

5.3. Az Érvényességi Időn belül elveszett vagy ellopott Premier Ajándékkártya a Szerződő Fél vagy a Felhasználó kérelmére a személyazonosság előzetes igazolását követően, amennyiben a személyazonosság megegyezik az előzetes regisztráció során Szerződő Félként vagy Felhasználóként megadott személy adataival, a Premier Outlet információs pultjánál letiltható, továbbá a letiltással egyidejűleg a letiltott Premier Ajándékkártyán a letiltás időpontjában szereplő összeget a Kibocsátó jóváírja egy új Premier Ajándékkártyán. A kártyacsere díjára a jelen ÁSZF 5.4. pontjában foglaltak megfelelően irányadóak.

5.4. Amennyiben a Premier Ajándékkártya az Érvényességi Idő alatt annyira megrongálódik, hogy a továbbiakban már nem használható fel, a Szerződ Fél, illetve a Felhasználó kérelmére a Kibocsátó a Premier Outlet információs pultjánál a Premier Ajándékkártyát a feltöltött egyenleg átvezetésével újra cseréli, amely új Premier Ajándékkártya Érvényességi Ideje az eredetileg igényelt Premier Ajándékkártya feltöltésének napjától számítandó. A Premier Ajándékkártya cseréjének díja: 2.000 Ft/db.

5.5. A Kibocsátó a Szerződő Fél, illetve a Felhasználó részére e-mailben értesítést küld az előzetes regisztráció során megadott e-mailcímre, amennyiben az érvényes Premier Ajándékkártya egyenlege 1.500,- Ft alá csökkent.

6. Panaszkezelés

6.1. A Premier Ajándékkártya igénylésével, feltöltésével, felhasználásával és érvénytelenítésével kapcsolatos panaszok kezelését, továbbá a Premier Ajándékkártyák cseréjével és a jelen ÁSZF 5.3. pontjában foglalt letiltásával kapcsolatos ügyintézés lehetőségét a Kibocsátó a Premier Outlet információs pultjánál biztosítja.

6.2. A Premier Ajándékkártyára feltöltött összeg jóváírásával, vagy egyenlegével kapcsolatos reklamáció esetén a Premier Ajándékkártya igénylésekor, továbbá a kártya valamennyi felhasználása során kapott bizonylat egyidejű bemutatása szükséges.

6.3. Az információs pult elérhetőségei:

Telefon: +36 23 449 700
E-mail cím: ajandekkartya@premier.hu

6.4. A félreértések elkerülése érdekében a Kibocsátó rögzíti, hogy a Felhasználónak a Premier Ajándékkártyával egy adott Elfogadóhelyen vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszaival az Érintett Elfogadóhelyhez köteles fordulni.

7. Vegyes Rendelkezések

7.1. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.

7.2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy jogellenesnek minősül vagy azzá válik, az ilyen rendelkezést úgy kell tekinteni, mint amelyik független a jelen ÁSZF-től, és a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát nem befolyásolja vagy csorbítja.

7.3. Jelen ÁSZF a www.premier.hu weboldalon történő közzététel vagy a Premier Outlet bevásárlóközpont információs pultjánál történő kifüggesztés napjától hatályos.
7.4. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF szintén a www.premier.hu weboldalon történő közzététel vagy a Premier Outlet információs pultjánál történő kifüggesztés napjától hatályos.


Biatorbágy, 2018.04.18.


GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kibocsátó

Kívánságlista

A kívánságlista üres